SAMSARA

 

דוקו וויזואלי מהמם של רון פריק (ברכה) שצולם ב-70 מ"מ פילם, ב-25 ארצות, במשך חמש שנים.
"סמסרה" היא המילה המתייחסת באמונה ההינדואיסטית והבודהיסטית למעגל החיים.
פריק מבטא את המעגל הזה דרך אימאז'ים עוצרי נשימה של אדמות קדושות, מכלולים תעשייתיים, פלאים טבעיים וגם אזורי אסונות.  ללא דיאלוג וטקסט תיאורי, סמסרה היא מדיטציה מודרכת, ללא מילים. דרך אימג'ים הסרט מאיר את הקשר בין האנושות ושאר הטבע.

שעות הקרנה ורכישת כרטיסים:

לרכישת כרטיסים  – עבור הקרנת הסרט + אירוע פתיחה. רביעי: 23.10, שעה 21:00,  אולם 3
לרכישת כרטיסים  – עבור הקרנת הסרט. שבת 26.10 19:40 אולם 3